Håndtering med industrirobotter for operatører

Efter gennemført uddannelse kan deltageren: · Udføre håndtering med en industrirobot med relevant periferiudstyr i forbindelse med et automatiseret produktionsforløb · Oprette array/felter til palletering · Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet · Selvstændigt fremstille enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og vurdere, om programmerne opfylder den ønskede funktion samt herunder vurdere kvalitet i henhold til kravspecifikation · Anvende relative bevægelser, herunder palletering med forud definerede positioner · Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitetEfter gennemført uddannelse kan deltageren: · Udføre håndtering med en industrirobot med relevant periferiudstyr i forbindelse med et automatiseret produktionsforløb · Oprette array/felter til palletering · Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet Efter gennemført uddannelse kan deltageren: · Selvstændigt fremstille enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og vurdere, om programmerne opfylder den ønskede funktion samt herunder vurdere kvalitet i henhold til kravspecifikation · Anvende relative bevægelser, herunder palletering med forud definerede positioner · Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet
Fagkode
48894
Varighed
5 dage