Automatiske anlæg, PLC fejlfinding

Deltageren kan selvstændig idriftsætte, afprøve samt udføre fejlfinding på automatiske anlæg, hvor der anvendes en kombination af el, pneumatik og hydraulik, med sekventiel programopbygning samt vælge og anvende korrekt måleudstyr. Deltageren kan læse og anvende dokumentationen for en større industriel PLC styring, samt angive målepunkter for kontrol af signaler og kan programmere mindre ændringer i PLC styringen, herunder bedømme hvad eventuelle ændringer vil medføre i såvel produktions- som sikkerheds-øjemed.
Fagkode
44657
Varighed
5 dage