Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding

Deltageren kan, efter tegning og under overholdelse af gældende EMC krav til montering for et mindre automatisk anlæg, montere en PLC styring, samt efter gældende sikkerhedsregler idriftsætte, et færdigprogrammeret PLC-program samt foretage mindre programændringer og indjustere følere og styre/handleorganer. Deltageren kan, idriftsætte og metodisk fejlfinde på mindre industrimaskiner med vægt på relæstyringer, PLC-styringer, hydrauliske og pneumatiske handleorganer eller en kombination heraf, samt anvende/ajourføre den tilhørende dokumentation og manualer.
Fagkode
44655
Varighed
5 dage