Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer

Deltageren opnår viden om en PLC og dens logiske grundkoblinger, kan anvende PLCén til mindre styringsopgaver og anvende/ajourføre såvel program som anlægsdokumentation samt foretage mindre programændringer i et eksisterende program. Deltageren kan selvstændigt montere, afprøve og justere de forskellige komplekse følertyper, der anvendes i automatiske maskiner og anlæg, herunder anvende datablade for kontrol af korrekt følerfunktion samt foretage målinger på følere og deres tilhørende elektroniske kredsløb. Deltageren opnår viden om specialmotorer, som eksempelvis DC-motor, step-motor, servo-motor og encoder og kan foretage montering og idriftsætning af de enheder, der anvendes til styring af specialmotorer.
Fagkode
44654
Varighed
5 dage