Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding

Deltageren kan udvælge komponenter samt opbygge og idriftsætte relæ/logikbaserede el-pneumatiske styringer med flere start/stop funktioner, sekvens med flere cylindre og tidsfunktioner samt anvende og ajourføre dokumentationer i form af koblingsskemaer, nøgleskemaer, logikdiagrammer og funktionsdiagrammer i henhold til Dansk Standard. Deltageren opnår viden om almindeligt forekommende følertyper og kan montere og indjustere disse følere på automatiske anlæg ved hjælp af dokumentation, endvidere kan deltageren finde erstatningsfølere ved hjælp af datablade. Deltageren kan med relevant måleudstyr, fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder logikstyringer, PLC, hydrauliske/pneumatiske styringer, følere eller kombinationer heraf, herunder bruge relevant dokumentation samt foretage fejlrapportering og føre logbog.
Fagkode
44653
Varighed
5 dage