Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer

Deltageren kan selvstændigt opbygge, afprøve og idriftsætte relæstyringer og motorer, med vægt på stjerne/trekant starter, adskilte viklinger, dahlander, softstarter og frekvensomformer, herunder anvende dokumentation efter Dansk Standard, eksempelvis funktionsskema, nøgle- og hovedstrømsskemaer samt enstregsskemaer. Deltageren kan udføre fejlfinding på en AC-motor med måleudstyr som eksempelvis multimeter og megger, samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsens krav til prøvning af motorer. Deltageren kan vurdere tilstanden af lejer samt anvende måleudstyr for opretning af motorer. Deltageren kan systematisk fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder motorstyringer, relæstyringer og PLC styringer eller kombinationer heraf.
Fagkode
44652
Varighed
5 dage