Robotteknologi, sikkerhed på robotanlæg

Deltageren opnår viden om robotsikkerhed og kan på den baggrund deltage i risikovurdering samt opsætning af sikkerhedssystemer på robotanlæg. Deltageren kan: - anvende de standarder, der er gældende for robotanlægget. - assistere ved risikovurdering. - montere og idriftsætte systemer for adgangskontrol til robotceller. - montere og idriftsætte systemer for kontrol med farlige maskinbevægelser. - instruere brugere i sikkerhedsmæssig korrekt betjening. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - robotter og robotudstyr - Sikkerhedskrav til industrirobotter, EN/ISO 10218 serien. - komponenter og udstyr der anvendes for robotsikkerhed. - de mest forekommende fejl på sikkerhedssystemer.
Fagkode
48436
Varighed
2 dage