Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding

Deltageren kan opbygge og afprøve og indregulere hydrauliske styringer, deltageren kan endvidere udføre fejlfinding på automatiske anlæg, der indeholder hydrauliske komponenter Det betyder at deltageren: - udvælger komponenter for hydrauliske styringer, opbygger og afprøver hydrauliske styringer, hvor der anvendes retnings- tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer. - udfører metodisk fejlfinding på automatiske anlæg, hvor der anvendes hydrauliske komponenter, indregulerer anlægget og udskifte defekte komponenter - vælger måleudstyr til fejlfinding - anvender/ajourfører teknisk dokumentation efter gældende standard Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - Sikkerhed ved arbejde med hydrauliske anlæg - Beregninger på hydrauliske systemer
Fagkode
49418
Varighed
5 dage