Vi skaber 

arbejdsglæde

Eksempel på en individuel kompetencevurdering

Et eksempel: Personbefordring med TAXI  

Hvis du vil efteruddanne dig og her igennem erhverve retten til erhvervsmæssig personbefordring f.eks. TAXI, ser beskrivelsen af efteruddannelsens indhold således ud:

Formål: Efter uddannelsen er du i stand til at føre hyrevogn på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og er i stand til at vurdere egen og andre trafikkanters adfærd, og på denne baggrund køre defensivt og økonomisk.

Målgruppe: Personer, der søger arbejde som chauffør for taxi-, limousine- eller sygetransportkørsel. Du skal inden start på uddannelsen have erhvervet kørekort til kategori B samt opfylde helbredsmæssige og strafferetlige krav til erhvervelse af kørekort B-erhverv og kunne beherske det danske sprog med henblik på at udføre de med erhvervet forbundne opgaver.

Mål: Du kan udføre taxi-, limousine- og sygetransportkørsel og herunder udføre normalt forekommende arbejdsopgaver.

Uddannelsesbevis: Der afholdes køreprøve til kategori B-erhverv samt Kvalifikationsprøve til taxikørsel.

Varighed: 30,0 dage.

Selve uddannelsen er sammensat af flere delkompetencer, som du i din individuelle kompetencevurdering bliver vurderet i forhold til:

  • Konkurrenceforhold, organisering og økonomi 
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer 
  • Levering af kvalitet og service 
  • Kendskab til regler for taxikørsel 
  • Rationel, hensynsfuld, sikker og økonomisk kørsel  

Når du som en del af kompetencevurderingen består en eller flere af de test og vurderinger, som er fastlagt for uddannelsesforløbet, og/eller hvis du allerede kan dokumentere nogle af delkompetencerne, får du kompetencebeviser for de konkrete delkompetencer - og din efteruddannelse bliver tilsvarende afkortet.