MAG-svejs-kants plade/plade pr 135

Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre MAG-svejsning proces 135 af kantsømme i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jævnfør DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennævnte svejsepositioner jf DS/EN ISO 9606-1 tabel.10: · FW-PA plade / plade 2-n strenge · FW-PB plade / plade 2-n strenge · FW-PF plade / plade 2-n strenge · FW-PB plade / plade 2-n strenge Deltagerne har endvidere teoretisk viden, om forhold der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning (proces 135) af kantsømme: · svejsemetoder og udstyr · materialelære · tilsatsmaterialer · svejserækkefølge og procedure · svejsefejl og kontrolmetoder · fugeformer og tildannelse · miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed · certificering af svejsere · varmebehandling Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre ovennævnte svejsninger: Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.
Fagkode
40092
Varighed
5 dage