Eftersyn CE-mærkede skorstene, aftræk & ildsteder

Deltageren kan selvstændigt · vejlede kunden om opsætning og indretning af CE-mærkede skorstene og ildsteder. · dokumentere lovligheden af CE-mærkede skorstene og aftræks installation. · dokumentere lovligheden af CE-mærkede centralvarmeanlægs installation. · dokumentere lovligheden af CE-mærkede rumopvarmeres installation. · udarbejde rapport til kunden, som dokumentation for lovligheden af de opstillede skorstene, aftræk og ildsteder.
Fagkode
48037
Varighed
3 dage