Medspiller til grøn omstilling i produktionen

Efter gennemført kursus: · Er deltageren motiveret for at være en aktiv medspiller i forhold til virksomhedens strategi for grøn omstilling i produktionen. · Har deltageren grundlæggende viden om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer. · Har deltageren forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien. · Kender deltageren egne muligheder for at bidrage til grøn omstilling i produktionen. Efter gennemført kursus kan deltageren: · Skelne mellem fossile brændsler og bæredygtige energikilder, og har grundlæggende indsigt i, hvor disse anvendes i industrien. · Foretage en CO2-beregning ved hjælp af en enkel, webbaseret CO2-beregner. · Ud fra grundlæggende kendskab til energiformer og klimaforandringer, bidrage med konkrete forslag til, hvordan CO2-aftryk og ressourceforbrug kan reduceres i eget jobområde.
Fagkode
49973
Varighed
3 dage