Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean

Efter gennemført kursus har deltageren: · Indsigt i de fem lean-principper samt kendskab til et udvalg af lean-værktøjer om spildtyper og flow. Efter gennemført kursus kan deltageren: · I samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere lean-produktionsoptimering.
Fagkode
40658
Varighed
1 dage