Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring Kranbasis og Mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. gældende bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner - mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger - mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger - reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej - indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang - reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner - mobile kraners stabilitetsforhold - jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne - valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt - til korrekt anvendelse af støtteben Efter endt uddannelse kan deltageren: - betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde - vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes - vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio - vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes - gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej - tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning - aflæse lastdiagrammer - opstille mobile kraner korrekt
Fagkode
48647
Varighed
5 dage