Kørsel med sættevogn

Eleven kan udføre en korrekt til- og frakobling af en lastbil og en sættevogn, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige koblingsdele. Eleven kan foretage såvel en lige bakning som en bakning til højre og venstre om et hjørne, samt foretage præcisionsbakning til en læsserampe under snævre forhold. (Øvelsesbane på lukket område). Eleven kan foretage en korrekt læsning og stuvning af en sættevogn, under iagttagelse af de særlige forhold der gælder vedrørende akseltryk/hovedtryk. Eleven kan sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt, udføre en omrigning af en sættevogn. Eleven kan på baggrund af sit kendskab til såvel bilens som sættevognens opbygning, indretning, udstyr og funktioner, foretage de lovbefalede eftersyn og kontrol af køretøjerne. Endvidere kan eleven udføre forebyggende vedligeholdelse, herunder elementær fejlfinding, samt udbedre mindre driftsfejl på sættevognen. Eleven kan under øvelseskørselen betjene køretøjet på en forsvarlig måde under udførelse af de forskellige manøvrer, herunder ved kørsel på by- og landevej. Kørslen gennemføres med tungt lastet sættevognstog (lastet til min. 80% af T.T.)
Fagkode
31863
Varighed
5 dage