Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om: - Færdselsregler, herunder standsning og parkering - Køre- og hviletids regler samt arbejdstid regler - Kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport - Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper Deltageren kan på baggrund af denne viden: - Udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne - Medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø - Yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”
Fagkode
48850
Varighed
3 dage