ADR Grundkursus + kl. 1

Grunduddannelse + specialiseringsuddannelse - klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods inkl. klasse 1, i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Fagkode
47694
Varighed
4 dage