ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Fagkode
47694
Varighed
4 dage