Certificering inden for gasområdet under 135 kW

Deltageren kan i henhold til gældende lovgivning og fabrikantanvisninger, opstarte og indregulere nye varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for krav til A-certifikat, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer. Herudover kan deltageren i henhold til gældende lovgivning og fabrikantanvisninger, udføre eftersyn, fejlfinding og fejlretning på varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for krav til A-certifikat, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Specielle adgangskrav Jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (nr. 247 af 26.03.2018, § 153) skal personer, der udfører idriftsættelse og eftersyn af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3, 4, 5 med apparater mindre end 135 kW og gasinstallationsklasse 6, 10 og 11, være ansat i en autoriseret virksomhed og have et personligt A-certifikat. I Gassikkerhedsloven kan der ud over kravene i denne bekendtgørelse fastsættes supplerende uddannelseskrav til medarbejdere, der udfører særlige typer af installations- og servicearbejder på gasinstallationer. Adgang til uddannelsen forudsætter derfor, foruden en faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen, at deltageren har gennemført eller på anden måde opnået kvalifikationer svarende til uddannelserne: · 48986 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW. · 48987 Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW. · 48988 Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW. · 48989 Fejlfinding og -retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW.
Fagkode
48990
Varighed
4 dage