Reparation af Switch-Mode Power Supply

Deltageren kan anvende relevant måleudstyr til måling på switch-mode power supply kredsløb til at fejlfinde/fejlrette, justere og afprøve switch-mode power supply kredsløb opbygget efter feed-forward, flyback, step-up, step-down eller PFC princippet og kan udfra datablade udvælge transistorer, dioder, spoler, transformatorer og kondensatorer for at finde erstatningstyper til udskiftning af defekte komponenter i en switch-mode power supply Deltageren kan ved hjælp af PC software og datablade foretage konstruktion af en simpel switch-mode power supply, herunder udvælge hensigtsmæssige konstruktionsteknikker og filtre for at minimere EMC-problemer.
Fagkode
45036
Varighed
5 dage