Grundlæggende Box-building

Efter gennemført kursus har deltageren kendskab til: · Kalibrering af værktøj. · Forskellige manuelle og automatiske samleprocesser. · Forskellige typer kabinetter og skabe (forplader, folier m.m.). · Forskellige typer befæstigelsesmaterialer og -metoder. · Forskellige typer kabler og ledninger. · Udformning af inspektionsrapporter. · Analyse af fejlårsager. · IPC-A-610 Efter gennemført kursus kan deltageren på grundlæggende niveau: · Udføre box-building og samling af elektriske apparater. · Med udgangspunkt i montagetegninger, styklister samt workmanship standard IPC-A-620 montere printkort og mekaniske dele i kabinetter. · Anvende korrekt moment ved arbejde med spænding af skruer og lignende. · Vælge korrekt værktøj til forskellige kærve, bolte og møtrikker. · Vælge korrekte materialer til befæstelse i kabinet. · Klargøre ledninger og kabler, blandt andet med afisolering og fortinning. · Montere et simpelt kabelsæt på 'sømbord' (wireharness) og vurdere det udførte arbejde ved opgavens afslutning. · Lodde på loddeflige · Foretage crimpning på terminalrør og andre terminaler. · Udføre opgaven, så der sikres en korrekt håndtering af printkort (ESD, bøjning og vrid m.m.) og kabelsæt (vrid, knæk m.m.). · Vedligeholde og verificere/kontrollere det anvendte værktøj.
Fagkode
20944
Varighed
5 dage