Ladestandere til elbiler - installation

Efter kurset kan deltageren dimensionere og installere ladepunkter til elbiler samt programmere disse så driften optimeres. Det betyder: Deltageren har viden om gældende love, regler og standarder om installation af ladepunkter til elbiler. Deltageren dimensionerer installationen til ladepunkter på op til 22kW pr. stk., herunder valg af kortslutning- og overbelastningsbeskyttelse, kabeltværsnit, RCD og jordelektrode. Deltageren er, ved installation af ladepunkt til eksisterende installation, opmærksom på om installationen kan bære belastningen, herunder konfigurering af den maksimale ladestrøm. Deltageren anvender viden om fasefordeling ved installation af flere ladepunkter til samme hovedforsyning. Deltageren anvender viden om kapslingsklasser, måling af overgang til neutral jord, krav til placering(højde), tæthed (forskruninger) og plombering. Deltageren kan fremføre kabler direkte i jord til ladepunkter efter gældende regler. Deltageren har viden om programmering af flere ladepunkter i samme installation, herunder optimering af opladning i forhold til antallet af ladepunkter. Deltageren har kendskab til opkobling til eksisterende betalingssystem hos kunden. Deltageren kan anvende producentens produktoplysninger, installationsanvisninger og krav til installationen.
Fagkode
49712
Varighed
1 dage