Armeret puds på facadeisolering

Deltagerne kan: - Vejlede kunden om valg af pudssystem på facadeisolering med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav. - Manuelt påføre og afrette armeret pudssystem på facadeisolering med hensigtsmæssigt værktøj på baggrund af kvalitative og æstetiske krav. - Vælge type af værktøj og arbejdsmetode der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i den givne situation for at sikre den ønskede kvalitet. - Kvalitetsvurdere og udføre kvalitetssikring af eget arbejde. - Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler. - Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.
Fagkode
49871
Varighed
2 dage