Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor

Deltageren kan systematiske fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ- og motorstyringer, opbygge og afprøve relæstyringer, samt tilslutte og fejlfinde på trefasede motorer. Det betyder at deltageren: - udvælger komponenter for en relæstyring, opbygge og afprøve relæstyringer for fx stjerne/trekant starter, adskilte viklinger, dahlander og frekvensomformer - udfører fejlfinding på en AC-motor med måleudstyr som eksempelvis multimeter og megger. - vurderer tilstanden af lejer samt anvende måleudstyr for opretning af motorer - anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer. - systematisk fejlfinder på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder motorstyringer, relæstyringer og PLC styringer eller kombinationer heraf. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg
Fagkode
49419
Varighed
5 dage