Vi skaber talenter

Uddannelsesstatistik og evalueringsstrategi

Nyeste oplysninger om karakterer, gennemsnit og fuldførelse på HTX 

I følge loven om åbenhed i uddannelserne skal vi sikre, at en række oplysninger om uddannelsesstatisik er tilgængelige på vores hjemmeside.

Oplysningerne stilles til rådighed af Undervisningsministeriet på deres hjemmeside uvm.dk. 

Følg linkene nedenfor og find de nyeste oplysninger om karakterer, gennemsnit og fuldførelse på HTX:


Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform.

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform.

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser

Hent evalueringsstatistik for Teknisk Gymnasium Sønderjylland 

Opfølgning Evalueringsstrategi