Vi skaber talenter

Turisme

Gennemføres på EUC Syd, Tønder - Opstart 16. januar 2017

Værksteder og typiske arbejdsopgaver – hvad lærer du?
Undervisningen vil dels indeholde læring om kultur og turisme i Sønderjylland, landsdelens særlige historie, naturens muligheder og de mange fagområder, der gemmer sig i branchen.
Derudover vil der være fysisk træning og læring af de discipliner, der gør dig god til at varetage opgaver med kundekontakt.

Du vil bl.a. komme til at lave arrangemen-ter/events for udvalgte grupper, som f.eks. en skoleklasse, en beboerforening eller andet.

Gennem hele uddannelsen vil du derudover lære noget om kommunikation, samarbejde og deltage i et forløb, hvor du sætter fokus på din egen personlige udvikling.
Målet er, at vi i samarbejde med dig finder dit interesseområde og allerede i 1. semester finder dit første praktiksted. Du kommer i praktik hvert semester og efter hvert praktikophold aftales, hvad du skal lære inden den næste praktik.
Igennem din KUU vil du erhverve dig et solidt fagsprog indenfor temaet.
Du vil lære om kommunikation, samarbejde, og du vil deltage i forløb med fokus på din egen personlige udvikling.

Fag:

  • Almene fag, der afsluttes på D-niveau:
    Dansk og matematik
  • Sammen med praktikpladsen finder vi eventuelle behov for kurser/enkeltfag, fx: Hygiejnebevis, 1. hjælp udvidet, engelsk, tysk og livredder.

Hvilke typer virksomheder kommer du i erhvervstræning i?
Museer, feriehusudlejning, golf- og wellness-centre samt havneområder.

Hvilke job og jobfunktioner kan du varetage?
Under uddannelsen beslutter du dig for en beskæftigelsesprofil, altså den retning din uddannelse skal tage inden for erhvervstemaet.
Hvis du fx er uddannet på et fritidscenter bliver du erhvervsassistent med speciale i idrætsfaciliteter, speciale i kursusvirksomhed eller speciale i udendørs vedligehold, bl.a. boldbaner.

Andre eksempler på uddannelsessteder, som vil være med til at give din uddannelse erhvervsretning:

  • Campingpladser
  • Feriecentre
  • Idrætshaller
  • Vandrehjem.

Målet er, at du ansættes på dit praktiksted efter endt uddannelse. Hvis dette ikke er muligt vil 4. semester bl.a. have fokus på at finde din kommende arbejdsplads. Alternativt giver dansk og matematik på D-niveau adgang til mange ungdomsuddannelser.