Vi skaber resultater

Elevrådet

Kunne du tænke dig at være med i elevrådet

Som elev kan du præge din hverdag. Det kan du gøre på mange måder, og én af dem er at engagere dig i elevrådet. Her har du mulighed for at forbedre, ændre og komme med nye forslag til alt, hvad der vedrører din hverdag på skolen - både små og store ting. 

Vi tænker sådan, at I elever er vores kunder. Derfor er det meget vigtigt, at I er tilfredse med produktet - som her er jeres uddannelser! 

EUC Syd har skoler i fire forskellige byer og i nogle af byerne har vi flere adresser. Derfor er elevrådet opbygget sådan, at der er et elevråd i hver by, og elevrådene i de enkelte byer arbejder sammen. 

Arrangementer 

Elevrådene fra de enkelte byer samles fire gange om året for at arbejde på fælles projekter og udveksle erfaringer. Arrangementerne er fordelt ligeligt i efteråret og i foråret for at tilgodese både htx- og EUD-elever.

Skoleårets første arrangement er en endagskonference. Her lærer elevrødderne hinanden at kende, lærer om dét at sidde i elevrådet og diskuterer, hvilke emner der skal arbejdes med i den kommende periode. Det andet arrangement er et todages-seminar med overnatning og fællesspisning. Her arbejder elevrødderne videre med de emner, de valgte på konferencedagen, de udarbejder forslag, tiltag, budgetter m.m. 

Elevrødderne fremlægger på andendagen de gennemarbejdede forslag for skolens ledelse, for på den måde sikrer vi, at kommunikationen er så effektiv og direkte som muligt.

Udvalg 

Som elev på EUC Syd har du altid mulighed for at få dine meninger hørt via elevrepræsentanterne, der er valgt ind i skolens bestyrelse, i medarbejderindflydelsesorganer (hoved-MIO samt de lokale by-MIO'er). Alle steder deltager elevernes repræsentanter på lige fod med de øvrige medlemmer.

Koordinatorer 

Skolen bruger mange resurser på at hjælpe og styrke elevrådsarbejdet. Fx har alle elevråd tilknyttet en koordinator, som er en lærer, de enkelte elevråd kan trække på løbende igennem perioden.

Koordinatorerne kan fx

  • udarbejde dagsordener sammen med elevrådsformanden
  • deltage i elevrådsmøderne
  • skrive referater
  • være sparringspartner for elevrådet, når det har emner, der skal bringes videre. 

Kontakt din by-koordinator: 

Sønderborg
Mette Blindbæk Faglærer
Email: meb@eucsyd.dk Afdeling: Erhverv og uddannelse Mobil: +4551315541
Camilla Arp Gymnasielærer
Email: caa@eucsyd.dk Telefon: +4574124477 Afdeling: Teknisk Gymnasium Sønderjylland Sønderborg
Haderslev
Brian Alsted Kongsted Sørensen Faglærer
Email: bas@eucsyd.dk Telefon: +4574124544 Afdeling: Elektriker Mobil: +4551315417
Tønder
Charlotte Fonnesbæk Planlægger
Email: cfo@eucsyd.dk Telefon: +4574124619 Afdeling: Central planlægning Mobil: +4551314807
Aabenraa
Sten Scheller Faglærer
Email: sts@eucsyd.dk Telefon: +4574124520 Afdeling: Grundfagslærer Mobil: +4551315583